จดหมายการลงทุน Engineering Newsletter

ปรพล ตันติธารทอง

ปรพล เป็นที่ปรึกษาด้านบริษัทเทคโนโลยีให้กับ AE Research Management Sdn Bhd ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบริษัทวิทยาศาสตร์ และ เอ็นจิเนีย ที่อยู่ในประเทศ ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ เกาหลี

ก่อนที่มาเป็นที่ปรึกษาให้กับ AE Research Management ปรพล ทำงานเกี่ยวกับการค้นคว้าและวิจัยให้กับบริษัท Ricoh Company ในประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับ Printed Li-ion แบตเตอรี่ มีควมมเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอิเล็กโทรนิค Semiconductor, Data analysis และการวิจัยข้อมูลบริษัท

ปรพล จบการศึกษาปริญญาโทจาก Tokyo University ด้าน Organic Electronics Semiconductor โดยใช้พื้นฐานเทคโนโลยี Nano engineering จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จิรภัทร ภักดิ์แจ่มใส

จิรภัทร จบการศึกษาปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชา Nano Engineering สาย Electronics

ปัจจุบันทำงานเป็นวิศวกรระบบแผนกวางแผนการเดินรถไฟที่ Toshiba Infrastructure Systems & Solutions Corporation ที่ประเทศญี่ปุ่น

มีหน้าที่หลักคือให้คำแนะนำผู้ประกอบการเดินรถไฟในการจัดตารางการเดินรถไฟในประเทศญี่ปุ่น ไทย และกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งพัฒนาซอฟท์แวร์การจัดตารางการเดินรถไฟ การจัดการทรัพยากรคน การจัดการทรัพยากรขบวนรถไฟ แผนการซ่อมบำรุงและจำลองการใช้พลังงานของรถไฟฟ้าไฟกระแสตรง

Popular Post:

ลงทุนอสังหาฯในญี่ปุ่น การซื้อบ้าน เช่าบ้าน

แน่นอนว่าคนเรามีบ้านเป็นปัจจัยที่สำคัญ เพราะเป็นที่อยู่อาศัย บ้านในที่นี้มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน อาทิ บ้านเดี่ยว บ้านทาวน์โฮม ตึกแถว คอนโด แมนชั่น นานาชนิดเลยครับ บางคนอาศัยถาวรก็มี บางคนมีชนิดที่อาศัยชั่วคราวก็มีตามสภาพสถานะชีวิต ณ ขณะนั้น และตามการพัฒนาการของชีวิตแล้วเมื่อเรียนหนังสือจบ เริ่มทำงาน แต่งงาน มีลูก ก็อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง อาจจะเป็นการเช่าหรือซื้อ ซึ่งในสภาพของสังคม กฏหมาย ภาษีที่ญี่ปุ่นนั้น ทำให้คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่เลือกที่จะซื้อบ้านแต่เช่าเอา เพราะว่า…

Read More

เทปกาวนิตโตะต่อโลกต่อเรา

ในบทความนี้ผู้เขียนขอนำเสนอบริษัทเทปกาวนิตโตะครับ หากพูดถึงเทปกาว หลายท่านคงจะนึกไปในเรื่องของการแพคขนส่งพัสดุกันมากนะครับ แต่ในความเป็นจริงเทปกาวไม่ได้ทำหน้าที่ยึดเกาะวัสดุเพียงอย่างเดียวครับ หน้าที่อื่นๆที่ใช้จริงในโลกปัจจุบันมีมากขึ้น ได้แก่ เทปที่ใช้ในทางการแพทย์ ปิดบาดแผล ส่งยาจากเทปเข้าสู่ร่างกายทางผิวหนัง ลำเลียงยาไปยังจุดที่ต้องการ เทปที่ใช้ในทางอิเล็คทรอนิคส์ มือถือ รถยนต์ เซนเซอร์ เทปบนแผ่นวงจรไฟฟ้านำไฟฟ้าได้ ยืดหยุ่นได้ดี ถ่ายโอนคงามร้อนได้ดี เป็นต้น  ยังมีอีกในหลายๆวงการ อาทิ วงการศิลปะ วงการอาหาร กีฬา ด้วยนะครับ เท่ากับว่าเจ้าเทปนี้อยู่คู่กับคนเรามาตลอดเลยครับ

Read More

ราเมงเยียวยาใจ

การเริ่มทำธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดนั้นเปรียบเหมือนการเดินทาง ย่อมต้องอาศัยประสบการณ์ การเลือกใช้เทคโนโลยี ความรู้ การเริ่มต้นให้ถูกจังหวะเศรษฐกิจ พูดดูแล้ว ดูจะยาก ยาวไกล บางครั้งอาจจะเจออุโมงค์ระหว่างทาง บางคนก็ขอถอนตัว ล้มเลิกความตั้งใจไปกลางคัน จึงมีคำกล่าวบ่อยครั้งว่า คนที่จะดำเนินธุรกิจที่ต้นเองก่อตั้งมานั้นยาวนานเกินกว่า 10 ปีได้ โดยไม่ล้มเลิกกลางคัน จะมีเพียง 10% เท่านั้น

Read More